Члени профкому

Голова -  Синиця  Раїса  Миколаївна

 Секретар - Гирченко  Марина  Володимирівна

Гирченко  Марина   Володимирівна -  комісія  із  захисту  трудових, соціально-економічних  прав  та  інтересів  працівників

Перерва  Марина  Василівна - ревезійна  комісія

Гета  Ольга  Василівна  -  комісія з охорони праці та здоров'я 

Богдан  Леся  Петрівна -  комісія  з  культурно-спортивної  роботи

Луценко  Валентина  Олександрівна -  комісія  з  організаційної роботи